Ffurflen Gofrestru Cyfle Busnes

Esiampl o Restru Cyfle / Busnes

1Pam ddylet ti hysbysebu gyda ni?
Mae AR Y TIR yn llwyfan arloesol newydd a gynlluniwyd i hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer datblygiad personol a datblygiad busnes, ac mae gennym bopeth…

 • o swyddi yn y sector tir-seiliedig i fentrau ar y cyd
 • o waith contract i ysgoloriaethau teithio
 • o fusnesau sydd ar gael i’w prynu i dir sydd ar gael i’w osod
 • o gymorth grant i brentisiaethau
 • o gyrsiau academaidd i fentora a choetsio,
 • ac unrhyw beth arall sy’n gallu helpu tyfu’r economi wledig.
2Beth wyt ti’n ei gael?
Os wyt ti’n dewis rhestru dy gyfle/fusnes yn y ffordd safonol, gallwn gynnig y canlynol:

 • Tudalen lawn ar ein gwefan sy’n ymddangos yn ein hadran Cyfleoedd Busnes.
 • O leiaf 2 bostiad ar y cyfryngau cymdeithasol ar bob un o’n llwyfannau, gan gynnwys Facebook, Twitter a LinkedIn.
 • Sylw yn ein e-gylchlythyr.
3Beth yw’r gost?
 • £60 am 3 mis
 • £90 am 6 mis
 • £150 am 12 mis
(Mae pob pris yn cynnwys TAW)
4Sut wyt ti’n cofrestru?
Y cyfan sydd eisiau i ti ei wneud yw llenwi ein ffurflen ar-lein ar y dudalen hon, ac fe fydd dy hysbyseb ar-lein ar unwaith.
5Wyt ti’n chwilio am rywbeth mwy?
Os wyt ti’n chwilio am rywbeth mwy i hyrwyddo dy gyfle, cynnyrch neu wasanaeth, gallwn gynnig:-

 • ymgyrchoedd ychwanegol ar gyfryngau cymdeithasol,
 • hysbysebion wedi’u targedu at gynulleidfa o dy ddewis di
 • creu graffeg o ansawdd uchel,
 • creu cynnwys fideo,
 • cynhyrchu podlediad, a
 • datrysiadau creadigol eraill.