Cysyllta â ni


YMHOLIADAU CYFFREDINOL


Wyt ti eisiau cysylltu â thîm AR Y TIR?

Byddai’n grêt clywed gennyt. Dyma sut alli di gysylltu â ni…RHESTRU CYFLE / BUSNES


Os oes diddordeb gennyt mewn rhestru dy gyfle, dy gynnyrch neu dy wasanaeth ar wefan AR Y TIR, cofrestra isod neu anfona e-bost atom ac fe fyddwn ni mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.

Os wyt ti’n dewis rhestru dy gyfle/fusnes byddi di’n cael hysbyseb ar ein llwyfan Cyfleoedd Busnes, gweithgarwch ar gyfryngau cymdeithasol a sylw yn ein e-gylchlythyr. Dyma'r gost:

- £60 am 3 mis (DIM OND £30 ar hyn o bryd fel cynnig cychwynnol)
- £90 am 6 mis (DIM OND £45 ar hyn o bryd fel cynnig cychwynnol)
- £150 am 12 mis (DIM OND £75 ar hyn o bryd fel cynnig cychwynnol)

(Mae pob pris yn cynnwys TAW)