Cyfleoedd Busnes

MAE’R BYD YN LLAWN DOP O GYFLEOEDD

Wyt ti’n chwilio am gyfle busnes newydd? Wyt ti’n chwilio am yrfa newydd? Wyt ti’n awyddus i deithio ac i ddysgu? Edrycha fan hyn i weld sut allet ti wneud hynny….

Mae ein llwyfan newydd yn lle i hybu datblygiad personol a busnes, ac mae gennym bopeth…

o swyddi yn y sector tir-seiliedig i fentrau ar y cyd
o waith contract i ysgoloriaethau teithio
o fusnesau sydd ar gael i’w prynu i dir sydd ar gael i’w osod
o gymorth grant i brentisiaethau
o gyrsiau academaidd i fentora a choetsio..

CYFLEOEDD DIWEDDARAF


June 17, 2021

Cyfle Swydd – Cynorthwy-ydd Marchnata, Ymgysylltu a Gweinyddu

June 1, 2021

Ar Werth – Fferm Gelli Bwch, Llandarcy – Sold STC

April 27, 2021

Ar Werth – Fferm Bodwenarth, Pontypridd – Sold STC

March 12, 2021

Rees Richards & Partners – Ymgynghorwyr Tir ac Eiddo

Rees Richards & Partners We’re a specialist land and property consultancy, founded in Swansea in 1845. That matters not just because of history, but because it […]
March 4, 2021

Dyfed Telecom – angen cefnogaeth gyda band eang gwledig?

 
March 4, 2021

Cyfle Gwaith – Syrfëwr Gwledig

March 4, 2021

A oes gennych dir â Photensial Datblygu?

February 22, 2021

Ymddiriedolaeth Amaethyddol Frank Parkinson

February 18, 2021

Mêl Gwenyn Gruffydd – Edrych am Gŵyr Gwenyn

February 12, 2021

Fisher German – Cyfleoedd Cynllunio ar gyfer eich tir ac eiddo

 
February 10, 2021

AgriWebb – treialon am ddim ar gael!

 
February 8, 2021

Shufflebottom LTD – gweithgynhyrchwyr gwaith dur ac adeiladau ffrâm o ansawdd uchel

 
February 2, 2021

Cynorthwyydd Llaeth a Lloia (SWYDD WEDI EI LLENWI)

 
January 22, 2021

Oes gen ti ddiddordeb mewn ymuno â thîm AR Y TIR?

Wyt ti’n frwdfrydig iawn dros fusnesau ar y tir? Os wyt ti, byddai’n wych clywed gennyt. Rydyn ni wastod yn ehangu ein tîm ac yn edrych […]
January 16, 2021

Marchnad Da Byw Caerfyrddin – Cyfle Prydles (TENDR AR GAU)

December 30, 2020

Cynllun Newydd Ddyfodiaid Gwlân Prydain

December 30, 2020

Sefydliad Henry Plumb

December 3, 2020

Mae elusen Tir Dewi yn chwilio am wirfoddolwyr

December 3, 2020

Grant Busnes i Ffermydd – Gorchuddio Iardiau

April 3, 2020

Adolygiad Busnes Garddwriaeth

RHESTRU CYFLE / BUSNES


Os oes diddordeb gennyt mewn rhestru dy gyfle, dy gynnyrch neu dy wasanaeth ar wefan AR Y TIR, cofrestra isod neu anfona e-bost atom ac fe fyddwn ni mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.

Os wyt ti’n dewis rhestru dy gyfle/fusnes byddi di’n cael hysbyseb ar ein llwyfan Cyfleoedd Busnes, gweithgarwch ar gyfryngau cymdeithasol a sylw yn ein e-gylchlythyr.

Os wyt ti’n chwilio am rywbeth mwy, rydyn ni wedi partneru ag ymgynghorwyr profiadol ar farchnata a dylunwyr graffig, felly cofia gysylltu â ni trwy e-bostio info@ontheland.co.uk i weld sut allwn ni deilwra pecyn arbennig ar dy gyfer.


1Pam ddylet ti hysbysebu gyda ni?
Mae AR Y TIR yn llwyfan arloesol newydd a gynlluniwyd i hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer datblygiad personol a datblygiad busnes, ac mae gennym bopeth…

 • o swyddi yn y sector tir-seiliedig i fentrau ar y cyd
 • o waith contract i ysgoloriaethau teithio
 • o fusnesau sydd ar gael i’w prynu i dir sydd ar gael i’w osod
 • o gymorth grant i brentisiaethau
 • o gyrsiau academaidd i fentora a choetsio,
 • ac unrhyw beth arall sy’n gallu helpu tyfu’r economi wledig.
2Beth wyt ti’n ei gael?
Os wyt ti’n dewis rhestru dy gyfle/fusnes yn y ffordd safonol, gallwn gynnig y canlynol:

 • Tudalen lawn ar ein gwefan sy’n ymddangos yn ein hadran Cyfleoedd Busnes.
 • O leiaf 2 bostiad ar y cyfryngau cymdeithasol ar bob un o’n llwyfannau, gan gynnwys Facebook, Twitter a LinkedIn.
 • Sylw yn ein e-gylchlythyr.
3Beth yw’r gost?
 • £60 am 3 mis
 • £90 am 6 mis
 • £150 am 12 mis
(Mae pob pris yn cynnwys TAW)
4Sut wyt ti’n cofrestru?
Y cyfan sydd eisiau i ti ei wneud yw llenwi ein ffurflen ar-lein yma, ac fe fydd dy hysbyseb ar-lein ar unwaith.
5Wyt ti’n chwilio am rywbeth mwy?
Os wyt ti’n chwilio am rywbeth mwy i hyrwyddo dy gyfle, cynnyrch neu wasanaeth, gallwn gynnig:-

 • ymgyrchoedd ychwanegol ar gyfryngau cymdeithasol,
 • hysbysebion wedi’u targedu at gynulleidfa o dy ddewis di
 • creu graffeg o ansawdd uchel,
 • creu cynnwys fideo,
 • cynhyrchu podlediad, a
 • datrysiadau creadigol eraill.